fbpx

Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ: 20% αύξηση στο όριο επιλεξιμότητας παρεμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ

Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ: 20% αύξηση στο όριο επιλεξιμότητας παρεμβάσεων

Το Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημόσιου τομέα προωθώντας τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Οι προς διάθεση πόροι του προγράμματος είναι 640.000.000 €, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκ. kWh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας έως το 2026. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των μικρότερων και νησιωτικών περιοχών, των λιγνιτικών περιοχών (ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης) καθώς και των περιοχών που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 με τη μορφή της δυνατότητας υποβολής και μικρότερων αιτήσεων.

Το άνω όριο αυξήθηκε κατά 20% όσον αφορά  την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων”. Την απόφαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Τσακίρης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκας και ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Καραμανλής.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση αφορά στην ανανέωση της εφαρμογής Προγράμματος χορήγησης Επενδυτικών Δανείων και επιχορήγησης στους Δικαιούχους Φορείς, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και ειδικότερα το σκοπό, τη διάρκεια του Προγράμματος, τα όργανα συντονισμού, ελέγχου και διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» και τις αρμοδιότητές τους, τους Δικαιούχους Φορείς, τους πόρους του Προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους, τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων, τους όρους και τα δικαιολογητικά χορήγησης και τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος των δανείων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εξυπηρέτηση των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος, καθώς και κάθε ζητήματος σχετικού με τα ανωτέρω.

Η διαφορά με τον προηγούμενο οδηγό στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Ίσως η πιο σημαντική διαφορά του ανανεωμένου οδηγού να αφορά στην αύξηση 20% που δίνεται στο άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο οδηγό, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης του προγράμματος στις συνθήκες της αγοράς και τις μεγάλες αυξήσεις των δομικών υλικών.

Συγκεκριμένα, ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ ορίζεται το ποσό του 1,80 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος) (αντί του ποσού του 1,50 ευρώ που ίσχυε βάσει της αντίστοιχης απόφασης του φθινοπώρου του 2022), όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο ανωτέρω ορισμός της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος περιλαμβάνει τη συνολική ετήσια εξοικονόμηση που έχει προκύψει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν εξοικονόμηση που δυνητικά έχει επιτευχθεί και εκτός του επιλέξιμου προϋπολογισμού από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ.

Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια, ο συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια λαμβάνεται ίσος με 2,1 και ο συντελεστής εκλυόμενων ρύπων ανά μονάδα τελικής ενέργειας ίσος με 0,6 kgCO2/kWh. Για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας γίνεται χρήση των συντελεστών μετατροπής της ισχύουσας νομοθεσίας του ΚΕΝΑΚ.

Σε περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερη από το (90%) από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας της πρότασης που υποβλήθηκε κατά το στάδιο της Αίτησης Ένταξης, τότε για κάθε ποσοστιαία μονάδα και μέχρι και το (70%), το ποσοστό́ επιδότησης θα μειώνεται αντίστοιχα κατά μία ποσοστιαία μονάδα, και το ποσό θα αντιστοιχεί σε ιδία συμμετοχή του Φορέα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα απόφαση από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

πρόγραμμα-ΗΛΕΚΤΡΑ

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα νέα; Εγγραφτείτε στο Newsletter μας

Διαβάστε επίσης

Εξοικονομώ 2023: Υπερδιπλασιάστηκαν οι αιτήσεις το τελευταίο 20ήμερο

13/10/2023

Εξοικονομώ 2021: Πίνακες εγκεκριμένων & απορριπτέων αιτήσεων για διαμερίσματα & πολυκατοικίες

11/09/2023

2 Νέα Εξοικονομώ: Αλλο 1 δισ. ευρώ για νοικοκυριά & επιχειρήσεις

11/09/2023

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας.